Adatkezelés

 

Adatkezelés

 

1. Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyesadatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információsönrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyesadatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai ésszervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket,bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mintadatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapulóönkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatáshasználatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangbanvannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházbanadatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nemad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. Amegrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történőtovábbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtöttszemélyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag azadatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az ígytovábbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlővalamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat másforrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadikországba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. Afelhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készítettkimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezenadatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruházoldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikaikisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásosvagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozóadat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruházlátogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényifelhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részéreszemélyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek elegettesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásulveszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyesfelhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelésitájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 naponbelül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Azüzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetettwebáruházra vonatkozik.

 

2. A honlap látogatók technikai jellegű adatainakrögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti afelhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet azérintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngészőtípusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikaijellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Azadatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottságistatisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújtsegítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat másinformációval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyénekazonosítására nem törekszik.

3. Sütik kezelése

Az EU-s jogszabályok értelmében fel kell hívnunk a figyelmét, hogy oldalaink sütiket (cookie) használnak. Ezek miniatűr, ártalmatlan fájlok, melyeket az ön gépére helyezünk el, hogy a szolgáltatásaink használatát egyszerűbbé tegyük az ön számára. A sütiket természetesen letilthatja a böngészőjében, azonban ha az Elfogadom feliratú gombra kattint, akkor elfogadja azok használatát.

Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó regisztrálni szeretne a webáruházban,meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási ésszállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét,valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során avásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló általbármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. Avásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben azazonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadásátkövetően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek,az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nemvállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy aszolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokataz üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonságiokokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailbenmegerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből másttöröljön a regisztrációs adatbázisból.

 

Hírlevél igénylés (jelenleg nincs ilyen funkciónk)

Az áruházban a regisztrált felhasználhatók igényelhetnek csakhírlevelet.

A hírlevélre feliratkozottak listájáról töröltetheti magát,anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagylevélben, e-mailben, a honlapon (Fiókadataim/hírlevél lemondása) vagy ahírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is lehet.

Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyesadatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

 

Adatok a Szolgáltató cégről

A szolgáltató neve:  Ötletkuckó Webáruház – Juhász József EV.

A szolgáltató székhelye:  3300 Eger Céhmesterek udvara 9.

A szolgáltató vállalkozói igazolvány száma:  2772979

A szolgáltató Működési engedély száma:37346/2004

Kibocsátó szerevezet:Eger MJV Önkormányzat

A szolgáltató adószáma:  10957927-2-41

 

Vevőszolgálat 
Ötletkuckó Hobbibolt-3300 Eger Céhmesterek udvara 9.

Elérhető:

Hétfőtől- Péntekig:  9:00-17:00

Szombat:09:00-13:00

Telefonszáma:  +36-36/423-102

E-mail címe:  otletkucko@gmail.com


A szerződés nyelve: magyar

 

Adatok a tárhelyszolgáltatóról

Tárhelyszolgáltató:
Web: www.xhu.hu
Cégnév: Intec Online Kft
E-mail: info@xhu.hu
Adószám: 23107816-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-162525